Tag: Learn Scala

Lập trình hướng đối tượng – lập trình hàm – Scala

Scala ra đời năm 2003 đã trở thành một ngôn ngữ server bậc cao được yêu thích trên toàn thế giới. Scala mang sức mạnh của lập trình hướng đối tượng được kế thừa và phát triển từ Java cộng với những tính năng của một ngôn ngữ lập trình hàm hiện đại. Scala là … Continue reading Lập trình hướng đối tượng – lập trình hàm – Scala

Advertisements