Tag: jvm

lập trình hàm trong Scala – functional programming

Scala là một ngôn ngữ dị nhất mà tôi từng làm việc. Để học nó tôi phải mất nhiều thời gian hơn C++ (phần generic programming khá khó), hay C# (dễ), Java (quá thân quen) hay Objective-C (khá giống với C). Lập trình hàm ~ Functional Programming Hướng đối tượng rất mềm dẻo (trait) Cú … Continue reading lập trình hàm trong Scala – functional programming

Advertisements