Month: June 2017

bubble sort scala

/** blue sort*/ def Bluesort(array : Array[Int]): Array[Int] = { var flag = false for(i<- 0 until array.length -1) if(array(i+1) > array(i)){ //tang dan,giam dan > val tmp = array(i) array(i) = array(i+1) array(i+1) = tmp flag = true } // Repeat until we don't have anymore swaps if(flag) Bluesort(array) else array } def main(args: … Continue reading bubble sort scala

Advertisements

Scala Data Type – Description

Sr.No Data Type & Description 1 Byte 8 bit signed value. Range from -128 to 127 2 Short 16 bit signed value. Range -32768 to 32767 3 Int 32 bit signed value. Range -2147483648 to 2147483647 4 Long 64 bit signed value. -9223372036854775808 to 9223372036854775807 5 Float 32 bit IEEE 754 single-precision float 6 Double … Continue reading Scala Data Type – Description

lập trình hàm trong Scala – functional programming

Scala là một ngôn ngữ dị nhất mà tôi từng làm việc. Để học nó tôi phải mất nhiều thời gian hơn C++ (phần generic programming khá khó), hay C# (dễ), Java (quá thân quen) hay Objective-C (khá giống với C). Lập trình hàm ~ Functional Programming Hướng đối tượng rất mềm dẻo (trait) Cú … Continue reading lập trình hàm trong Scala – functional programming

Lập trình hướng đối tượng – lập trình hàm – Scala

Scala ra đời năm 2003 đã trở thành một ngôn ngữ server bậc cao được yêu thích trên toàn thế giới. Scala mang sức mạnh của lập trình hướng đối tượng được kế thừa và phát triển từ Java cộng với những tính năng của một ngôn ngữ lập trình hàm hiện đại. Scala là … Continue reading Lập trình hướng đối tượng – lập trình hàm – Scala